Pěvecký sbor

Kdy se poprvé začalo v České besedě zpívat, to se dá jen těžko určit. Písničky se v krajanské menšině předávají z generace na generaci, což je také jedna z cest, jak si zachovat povědomí o svých kořenech.

Poprvé Pěvecký sbor České besedy Kruščice vystoupil společně s dětmi v roce 2009 na Krajanském festivale v Praze s národními a duchovními písněmi. Díky příchodu pana profesora Nenada Saviće, který byl důležitou postavou při vzniku a počátcích fungování sboru, získali zpěváci kvalitní materiál, se kterým mohli dále disponovat. Dalším důležitým pramenem byly také staré zpěvníky krajanských babiček s několika notovými zápisy. Přestože na počátku nikdo neznal v podstatě nic o sborovém zpěvu, zkoušky byly vždy veselé a hlavně pravidelné.

V roce 2013 vystoupil pěvecký sbor (tehdy ještě jako mužský) na festivalu Lepota različitosti – Krása různorodosti, a to pod vedením paní Vesny Mareš, která také sbor doprovázela na harmoniku. Vystoupení sklidilo patřičný úspěch, což také podpořilo chuť do další práce.

Od roku 2014 vede sbor společně s paní Vesnou Mareš také učitelka českého jazyka pro českou krajanskou menšinu v Srbsku Ilona Kirchnerová, která doprovází sbor na kytaru. Sbor vystupuje pravidelně na srbských i českých festivalech na vánočních a velikonočních koncertech a akcích lokálního charakteru.

V současnosti máme na repertoáru písně národní, duchovní, spirituály i vánoční písně, a to v češtině i v srbštině.

Pravidelné zkoušky v Českém domě nás naplňují a obohacují nejen hudebně, ale také lidsky a pomáhají nám udržovat a prohlubovat české tradice v Srbsku.