Lepota Različitosti

Lepota različitosti

Lepota različitosti – Krása různorodosti je festival pěveckých sborů a folklorních tanečních souborů, který je podporován Ambasádou České republiky v Bělehrade, Misnisterstvem zahraničních věcí České republiky a Českou národní radou. Poprvé úspěšně realizován v roce 2013 jako jednodenní projekt.

V roce 2014, díky vzrůstající aktivitě České besedy Kruščice, byl tento festival rozšířen i o festival folklorních tanečních souborů a stal se tak festivalem dvoudenním. Novinkou ročníku 2015 byl varhanní koncert Petra Václava Michny z České republiky, který se uskutečnil v předvečer festivalu v kostele Sv. Jana Nepomuckého v Českém Sele a setkal se s velikým úspěchem. V tradici “předkoncertů” v Českém Sele, neboli v dalším rozšířením festivalu pokračujeme i v dalších letech.

Lepoty različitosti – Krásy různorodosti se pravidelně zúčastňují krajanské pěvecké spolky z Bele Crkve a Kruščice, ale také městský pěvecký sbor Bela Muzika z Bele Crkve a v neposlední řadě také hosté z České republiky a taneční soubory místních českých sdružení, srbské soubory a soubory zastupující další národnostní menšiny žijící v Banátu. Festivalu se každoročně zúčastňuje více než 350 vystupujících. Festival se těší stále větší popularitě a zároveň o účast na Lepotě različitosti – Krása různorodosti jeví zájem více souborů ze zahraničí.