Kurz českého jazyka

Český jazyk je jedním ze základních stavebních kamenů v procesu uchování si povědomí o původu a kulturních hodnotách a tradicích. V krajanské komunitě v Srbsku se český jazyk s větším i menším úspěchem vždy předával z generace na generaci, což bylo však často ovlivněno procesem asimilace se srbským obyvatelstvem.

Díky Domu zahraniční spolupráce (http://www.dzs.cz), konkrétně Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který vznikl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jsou od roku 1997 vysílání učitelé českého jazyka do komunit českých krajanů po celém světě.

Náplň práce učitele u české krajanské komunity v Srbsku je především učení českého jazyka, o což je stále větší zájem napříč generacemi, udržování a podporování české kultury a tradic, uchovávání kontaktů a kontinuity s aktuálním českým děním v mateřské zemi.

V současnosti probíhá výuka českého jazyka v Českém domě České besedy Kruščice pravidelně dvakrát týdně. Žáci jsou rodělelni do tří skupin podle věku a jazykových schopností. Kromě výuky v tradičním slova smyslu se specializujeme na školu hrou a propojení s hudební výchovou, výtvarnou a dramatickou výchovou.

Při kurzech českého jazyka vznikl také Dětský pěvecký sbor Hruštičky, který v současnosti čítá kolem 25 členů od 6 do 14 let a zpívá především dětské písně, a dívčí recitačně-pěvecká jednotka (voiceband) Kruška Lejdis, která se specializuje na vystoupení alternativnějšího charakteru, obojí pod vedením učitelky českého jazyka u krajanské komunity v Srbsku Ilony Kirchnerové. Pravidelně vystupujeme nejen na školních a lokálních akcích, ale také na festivalech krajanské menšiny v Srbsku.

Učitelé české krajanské komunity

Ilona Kirchnerová (2013 – 2017)

Jan Jícha (2012 – 2013)

Markéta Světlíková (2010 – 2012)

Martin Horn (2009 – 2010)

Jaroslav Svoboda (2007 – 2008)

Petr Skořepa (2006 – 2007)

Ludmila Šťástková (2005 – 2006)

Barbora Jiroušková (2004 – 2005)

Jiří Kaňák (2004)

Daniela Zezulková (2003 – 2004)

Roman Grossman (2000 – 2003)

diploma