Vynášení Morany

Účastníci kurzu českého jazyka při České besedě Kruščice společně s členy Folklorního souboru České besedy Kruščice vynesli Moranu a zahnali zimu letos (2.4.2017) již počtvrté a akce se opět setkala s velkým ohlasem místních obyvatel.

Na závěr jsme zasadili do zahrady naší Etnokući již třetí hrušeň a vzhledem k tomu, že tam první hruška už kvete, tak nebude trvat dlouho a určitě vypálíme taky svoji první hruškovici!

Morana

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka. Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli.

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1366, kdy je v Praze popisován zvyk vynášet na jaře z obce postavu představující smrt, za doprovodu zpěvů a her ji přinést k řece, kde je za velkého křiku utopena a lidé se jí vysmívají, že už jim uškodit nemůže. Ze zápisu vyplývá velká oblíbenost obyčeje, a to jak mezi prostými lidmi, tak i u duchovenstva. Postupně začala důležitost rituálu upadat a už v 19. století měl zpravidla podobu her mládeže.

Pro naše předky byl proto rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství. Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospívající nebo děti, ti, kteří představují naději do budoucna. Na Smrtnou neděli tedy svobodná děvčata (nebo mládež) zhotovila symbolickou ženskou figurínu.

Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě, suché větve, stará sláma, uschlá tráva z loňska. Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vaječných skořápek a prázdných šnečích ulit, tedy symboly smrti a všeho neživého, “suchého” – vždyť figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí. Mládež smrtku vynesla za vesnici, kde byla vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla z vesnice jako symbol překonání zimy.

Kontrastem k Moraně a nedílnou součástí této tradice bylo přinášení Líta (letečko, májíček), které symbolizovalo příchod jara a obnovení života. Na rozdíl od Morany bylo vytvořeno ze živých a barevných materiálů – sám stromek (povětšinou listnatý) zobrazuje magii život. S takovýmto Lítem nebo Lítečkem pak mladí koledou obešli vesnici a u každého domu obřadními zpěvy a říkankami oznámili, že zima je pryč. Od hospodářů za tu dobrou zprávu dostali něco dobrého a nakonec si z dárků uspořádali hostinu, u níž nechyběla dobrá zábava, muzika, zpěv a tanec.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s