LR 2015

Festival stále roste a má stále větší podporu jak publika, tak i Ambasády České republiky v Bělehradě. Hlavní program byl sice soustředěn opět do dvou dnů, ale zrodila se myšlenka do celé akce zapojit i první českou vesnici České Selo.

A tak se v prostorách kostela Sv. Jana Nepomuckého v Českém Sele poprvé odehrál “předkoncert” festivalu, a to varhanní koncert Petra Václava Michny z České republiky. Mimo jiné zazněl i středověký Svatováslavský chorál, který si s umělcem zazpívalo i publikum za vydatné pomoci zpěvaček ze sboru Bella Musica.

V dalších dnech již všechno pokračovalo podle plánu.

Sborová část programu vypadala takto:

 • Pěvecký sbor Panoptikum z Ústí nad Labem (ČR) (sbormistryně Jana Honců)
 • Valašská cimbálová muzika Jaroslava Kneizla (ČR) (umělecký vedoucí Jaroslav Kneizl)
 • Muzika Bohemia z Gerniku (Rumunsko) (umělecký vedoucí Jozef Pjaček)
 • Městský pěvecký sbor Bella Musica z Bele Crkve (sbormistryně Danijela Jokanović)
 • Pěvecký sbor České besedy Bela Crkva Krajani
 • Pěvecký sbor České Besedy Kruščice (sbormistryně Vesna Mareš a Ilona Kirchnerová)
 • Dětský pěvecký sbor Hruštičky z Kruščice (sbormistryně Ilona Kirchnerová)
 • Voisbandové uskupeni Kruška Ladys (umělecká vedoucí Ilona Kirchnerová)

Den věnovaný folklorním tanečním souborům probíhal opět pod širým nebem na hřišti Základní školy Save Munćana v Kruščici.

Úvodní defilé souborů poprvé začínalo v prostorách Etnokući, jednoho z nejstarších domů českých krajanů v Kruščici, který začíná spravovat Česká beseda Kruščice. Svými dechovými nástroji defilé podpořila opět dechová muzika Djordje Kožbuk z Grebenace (rumunská národnostní menšina).

Účastníci folklorního dne byli:

 • Folklorní soubor z Kovačice (slovenská národnostní menšina) s pásmem Dětská svatba
 • Folklorní taneční soubor Djordje Maletić Jasenovo
 • Folklorní taneční soubor Paja Marganović Deliblato
 • Folklorní taneční soubor Banaćanka Bela Crkva
 • Folklorní taneční soubor Vukomir Vidić UČA Kusić
 • Folklorní taneční soubor České besedy Gaj
 • Folklorní taneční soubor Čerešničky České besedy Bela Crkva
 • Folklorní taneční soubor České besedy Kruščice

 

Pěvecké sbory

 

Předkoncert Češko Selo

 

Taneční soubory