LR 2014

V tomto roce se festival rozrostl z jednodenní akce na akci dvoudenní.

První festivalový den zahájila dechová muzika Djordje Kožbuk z Grebenace (rumunská národnostní menšina) a byl tradičně věnován pěveckým sborům, a to opět s účastí hosta z České republiky a s podporou Ambasády České republiky v Bělehradě.

Na Lepotě različitosti vystoupila tato tělesa:

 • Mužský pěvecký sbor Švarcavan z Nosislavi u Brna (ČR) (umělecký vedoucí Jan Strohal)
 • Městský pěvecký sbor Bella musica Bela Crkva (sbormistryně Danijela Jokanović)
 • Pěvecký sbor České besedy Bela Crkva Krajani
 • Pěvecký sbor České Besedy Kruščice (sbormistryně Vesna Mareš a Ilona Kirchnerová)
 • Dětský pěvecký sbor Hruštičky z Kruščice (sbormistryně Ilona Kirchnerová)

 

Voisbandové uskupeni Kruška Ladys (umělecká vedoucí Ilona Kirchnerová) – díky nim poprvé zaznělo pásmo pod názvem KRRR, ze kterého se v dalším roce stává hymna festivalu

Druhý den byl nově věnován folklorním tanečním souborům a odehrával se poprvé na hřišti Základní školy Sava Munćana v Kruščici.

Zúčastnily se tyto soubory:

 • Folklorní taneční soubor Vukomir Vidić UČA Kusić
 • Folklorní taneční soubor České besedy Gaj
 • Folklorní taneční soubor České besedy Bela Crkva
 • Folklorní taneční soubor České besedy Kruščice
 • Folklorní taneční soubor Klenovnik
 • Folklorní taneční soubor Ostrovo
 • Folklorní taneční soubor Babušinac